ŞİRKET KURULUŞU

HER AŞAMASINDA YANINIZDAYIZ

KURULUŞ MASRAFLARINI HESAPLA


Toplam______ : .- TL

Şirket Kuruluşu

 * Anonim Şirket Kuruluşu
 * Limited Şirket Kuruluşu
 * İrtibat Bürosu Kuruluşu
 * Adi Ortaklık Kruluşu
 * İş Ortaklığı Kuruluşu
 * Şahıs İşletmeleriKurumsal İşlemler

 * Şirket Bölünme
 * Şirket Devir
 * Hisse Satış
 * Birleşme
 * Şube KuruluşuDenetim ve Muhasebe Hizmetleri

 * Defter Tutma (SMMM)
 * Tam Tasdik ve Denetim (YMM)
 * Bağımsız Denetim (UFRS)
 * Sermaye Artışı Genel Kurul, Nevi
 * Vergi Danışmanlığı