ŞİRKET KURULUŞU

HER AŞAMASINDA YANINIZDAYIZ

KURULUŞ MASRAFLARINI HESAPLA


Toplam______ : .- TL

1- Hangi şirket türünü seçmeliyim?
Türkiye’de en çok iki şirket türü tercih edilmektedir. Anonim şirket ve limited şirket. Anonim şirket daha ziyade çok ortaklı yapılar için düşünülmektedir. Vergi gibi kamusal yükümlülüklerde yönetim kurulu sorumlu olmakta, yönetim kuruluna girmeyen ortakların sorumlulukları bulunmamaktadır. Limited şirketlerde ise tüm ortaklar (müdür olup olmaması önemli değil) sorumluluk üstlenmektedir. Anonim şirketlerde asgari 50 bin ve üstü sermaye gerekliliği vardır ve kuruluş masrafları göreceli olarak daha yüksektir. Ancak her iki şirket türünde de ilkesel olarak her tür yasal işlerin yapılmas?mümkün bulunmaktadır. Sadece bazı işler için anonim şirket kurma zorunluluğu vardır. Önerimiz işlem hacminize, ayırdığınız bütçeye ve ortaklık yapınıza göre bir tercihte bulunmanızdır.

2- Yabancı şahıslar ya da kurumlar Türkiye'de şirket ortağı olabilir mi?
Olabilirler, yalnızca gerekli belgelerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre bazı farklılıkları vardır.

3- Küçük pay sahibiyim, daha sonra benim paylarım?korumam mümkün müdürı
Elbette, kuruluşta atacağınız bazı adımlarla bu mümkün kılınabilir.

4- Şirketi kim temsil eder? Nasıl belirlenir?
Şirket kuruluşunda ve daha sonra değişiklik yapılarak şirketi temsile yetkililer belirlenebilmektedir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde de müdürler yetkilidirler.

5- Ortak olmayan kişiyi de temsile yetkili kılabilir miyiz?
Mümkündür, yapılabilir.

6- Bir şirket başka bir şirketin yönetimine girebilir mi?
Evet girebilir ve istediğiniz kişiyi temsile yetkilendirilen şirketin temsilcisi olarak atayabilirsiniz.

7- Temsil yetkisi istediğimiz gibi belirlenebilir mi?
Evet, belirlenebilir.

8- Sermaye miktarını nasıl belirlemeliyiz?
Öncelikle yapacağınız işin bir bütçesini çıkarın. Kuruluş ve işletme için ne kadar bir bütçeye gereksinim olduğunu tespit edin. Bu miktarı sermaye olarak koyabilirsiniz.

9- Şimdi sermayemiz yeterli değil. Hepsini koymak zorunda mıyız?
Limited şirketlerde 5 bin ve anonim şirketlerde 10 bin asgari sermaye gerekmektedir. Bu rakamın başlangıçta taahhüt edilmesi ve sadece ¼’nün ödenmesi yeterlidir.

10- Ödediğimiz sermayeyi şirket işleri için nasıl kullanacağız.
Şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz..

11- Taahhüt etttiğimiz kalan kısmı ne kadar sürede ödeyeceğiz?
En geç 3 yıl içinde ödeyebilirsiniz.

12- Para dışında bir varlığıda sermaye olarak koyabilir miyiz?
Mümkündür.

13- Şirket karın?nasıl ortaklar olarak alabiliriz?
Şirket kar dağıtım kararı alır. Ancak kar dağıtımının bazı vergisel yükümlülükler doğuracağın?unutmayınız.

14- Şirketin sermayesini ortaklar olarak geri alırsak ne olur?
Şirketiniz kaynağın?size kullandırmış olacaktır. Ortakların kullandığı meblağ adatlandırma denilen bir yöntemle faiz hesaplanarak ortaklara borç olarak kaydedilir.

15- Şirket kar dağıtım?yapmayabilir mi?
Evet yapmayabilir ama çok uzun dönemler kar dağıtımı yapmaz ise dava açma yoluyla kar dağıtımı talep edebilirsiniz.

16- Şirket ortağı olarak SGK’na bildirilmem gerekir mi?
Evet gerekmektedir.

17- Muhasebeci ile çalışma zorunluluğum var m?
Şirketinizin bir mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

18- Tam tasdik ve denetimi sözleşmesi yapmak bize ne sağlar?
Yeminli mali müşavirler tarafından vergisel hatalar konusunda risklerinizi ortadan kaldırılır. Her türlü mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti alırsınız. Ayrıca denetim sonunda yazılıp vergi dairesine verilen raporlar size inceleme konusunda belli ölçüde güvence sağlar.

19- Yurt dışında şube açabilir miyiz?
Evet açılabilir.

20- Şirket türleri arasında vergisel avantaj var mıdır?
Anonim şirketlerin ortaklık paylarının devrinde bazı avantajlar bulunmaktadır.Ayrıca iş ortaklığı ve adi ortaklık konusunda da vergilendirme farklılıkları vardır. Bu konuda yeminli mali müşavirinizle görüşmelisiniz.

21- İnşaat şirketinin gayrimenkul alım-satımında dezavantajı olduğu söylendi, doğru mudur?
Gayrimenkul alaım-satımı ve inşaat işiyle uğraşan şirketler aldıkları gayrimenkulleri karlı sattıklarında vergi istisnasından yararlanamamaktadır.

22- Yabancı ortak yurt dışına dağıtılan karı götürebilir mi?
Evet, götürebilir. Vergilendirilmesi konusundaki hususlara dikkat ediniz.

23- Yabancı ortak sermaye getirecek, bir kısıtlama var m?
Hayır, Yabancı sermayeye bir kısıtlama bulunmuyor. Sadece bazı dönemlerde ve durumlarda Hazine Müsteşarlığına bildirim gerekli.

24- Şirket kazancı üzerinden ne kadar vergi ödeniyor.
Türkiye’de Kurumlar Vergisi oranı % 20’dir.

25- Şirketi istersek kapatabilir miyiz?
Hi?istemeyiz ama şirketler iflas edebilir, konkordato ilan edebilir ya da tasfiyeye girebilir.

26- Şirketin adresini değiştirebilir miyiz?
Evet, ticaret siciline de tescil ettirmeli ve vergi dairenizi de haberdar etmelisiniz.

27- Bağımsız denetim zorunlu mu?
Bağımsız denetim her şirket için zorunlu değildir. Zorunlu olup-olmayacağınızı şirket özelinde bize sorabilirsiniz.

28- Eşim ve çocuklarımın ortak ya da yöneticisi olduğum şirkette çalıştırabilir miyim?
Evet, bir mahzuru bulunmamaktadır.

29- Faaliyet konusu olarak esas sermayeye yazmadığımız bir hususta şirket ticari faaliyette bulunabilir mi?
Bulunabilir ancak şirketi temsil edenlerin olası bir olumsuzlukta mesuliyeti olduğu ileri sürülebilir.

30- Şirket kuruluşu ne kadar sürede tamamlanır.
Standart talepler ve gerekli evrakların hazır edilmesi halinde 3-5 gün arasında kuruluş tamamlanır.

31- Şirket ünvanı için seçtiğimi kabul etmiyorlar, neden?
Bazı şirket ünvanları sizden önce kullanılmaya başlanmıştır. Başka bir tacirin ünvanını kullanamazsınız. Biz ön araştırmasını yaparız ancak yine de olumsuz sonuçlanabilir.

32- Yabancı sözcüklerden ticaret ünvanı belirleyebilir miyiz?
Evet ama koşulları var. Siz bildirin biz haber verelim.

33- Ayrıca marka tescili de yapacak mıyız?
Elbette, marka farklı ticaret ünvanı farklıdır. Marka tescili için lütfen bilgi alınız.

34- İnternet sitesi kurma zorunluluğumuz var mı?
Her şirket için böyle bir zorunluluk yok. Lütfen danışın.